Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: C.B.C. CZ, spol. s r.o.
IČO: 26291169
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 284 985,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 344 832,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 06.11.2019