Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Roman Mizera
IČO: 75729521
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 193 963,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 234 695,23 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 20.07.2020