Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: INTAR a.s.
IČO: 25594443
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 3 330 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 029 300,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 18.08.2020