Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AGORA plus, a.s.
IČO: 25503910
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 360 746,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 436 502,66 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 29.10.2020