Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/351/2021/10510/Rek-24Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodání propagačních předmětů pro zajištění publicity projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Divadelní fakultu JAMU.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: a) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jamu.cz)
b) v listinné podobě na adresu: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Mozartova 1, 662 15 Brno
Kontakt: MgA. Michaela Šilinová (silinova@jamu.cz), Ing. Lenka Vítková (lvitkova@jamu.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Běžný postup
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.02.2021 10:00
Datum zahájení: 05.02.2021 09:37
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):