Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/823/2021/10996/Rek-7Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Propagační předměty pro zajištění publicity Doktorandské konferecne Hudební fakulty JAMU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodání propagačních předmětů pro zajištění propagace mezinárodní vědecké konference pro Hudební fakultu JAMU viz technická specifikace, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jamu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Běžný postup
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.04.2021 11:00
Datum zahájení: 29.03.2021 18:03
Odpovědné zadávání: