Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/602/2021/10770/Rek-7Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: AV řetězec pro záznam a zpracování absolventských výkonů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace AV řetězec pro záznam a zpracování absolventských výkonů jak pro ročníkové a diplomové projekty, tak i pro semestrální práce studentů Divadelní fakulty. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jamu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.04.2021 10:00
Datum zahájení: 05.03.2021 15:12
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):