Veřejná zakázka: Externí evaluace JAMU/ External Evaluation of JAMU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 682
Systémové číslo: P18V00000065
Datum zahájení: 26.10.2018
Nabídku podat do: 21.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Externí evaluace JAMU/ External Evaluation of JAMU
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
CJ: Předmětem veřejné zakázky je externí evaluace Janáčkovy akademie múzických umění. Hlavním cílem je posouzení vzdělávací a tvůrčí činnosti JAMU a činnosti s nimi související podle standardů a postupů pro zajišťování kvality při budování evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ENQA (dále jen „ESG 2015“) nebo na jejich základě s přihlédnutím na zásadní specifika a odlišnosti vzdělávání v oblasti umění a posouzení nastavení systému kvality těchto činností na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

EN: The object of the public contract is the external evaluation of Janáčkova akademie múzických umění (Janáček Academy of Music and Performing Arts - JAMU). The main objective is the assessment of the educational and creative activity of JAMU and of activity relating thereto according to the standards and procedures for quality assurance in the building of the European university educational space – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ENQA (hereinafter “ESG 2015”) or on their basis in view of the fundamental specifics and differences in education in the field of the arts, and the assessment of the set-up of the system for the quality of such activities at Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Běžný postup
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • IČO: 62156462
 • Poštovní adresa:
  Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ČJ: a) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jamu.cz) nebo b) v listinné formě v řádně uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a nápisem „Nabídka na veřejnou zakázku – NEOTEVÍRAT“ doručených do sídla zadavatele
EN: a) electronically through the E-ZAK electronic tool, which is available at the address https://zakazky.jamu.cz, or
b) in documentary form in duly closed envelopes marked with the name of the public contract and the words “Nabídka na veřejnou zakázku – NEOTEVÍRAT” (“Bid for Public Contract – DO NOT OPEN”) delivered to the registered address of the contracting authority

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky