Public contract: Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 783
System number: P20V00000002
File number: JAMU-ZAK/164/2020/5000/Rektorát
Date of commence: 06.01.2020
Tender submit to: 17.01.2020 12:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020
 • Type of public contract: Services
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020, jehož pořadatelem je Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Běžný postup
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • CRN: 62156462
 • Postal address:
  Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60055243

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
1) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jamu.cz)
2) v listinné formě v řádně uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a nápisem „Nabídka na veřejnou zakázku – NEOTEVÍRAT“ doručených do sídla zadavatele (Mozartova 647/1, Brno 66215), před skončením lhůty pro podání nabídek. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek.

Contact

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses