Veřejná zakázka: Část 2 Marvelous Designer

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 860
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění softwarových licencí Adobe CC a Marvelous Designer

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 Marvelous Designer

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky pro část 2 je dodávka 4 ks licencí Marvelous Designer. Délka trvání licence 12 měsíců (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 30 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy