Veřejná zakázka: Část 2: Marvelous Designer

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 952
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění softwarových licencí Adobe Creative Cloud a Marvelous Designer (2021)

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Marvelous Designer

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky pro část 2 je dodávka 4 ks licencí Marvelous Designer Academic. Délka trvání licence 12 měsíců (od 3. 1. 2022 do 2. 1. 2023) viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Brno-město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy