Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení JAMU – vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno
Odesílatel Helena Korábová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2016 08:41:30
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážení,
zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu si dovoluje vyzvat Vás k podání nabídky. Zadávací dokumentace k VZ bude uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.jamu.cz následující den po odeslání této zprávy.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Helena Korábová
Technický a investiční odbor
Tel.: +420 542 591 121, MT: +420 605 221 421

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno