Received message - invitation

Procurement procedure Podlahy hereckých učeben
Sender Miroslav Šlégl
Sender organization Janáčkova akademie múzických umění v Brně [CRN: 62156462]
Recipient All (including public)
Date 17.04.2019 15:28:54
Subject Invitation

Vážení,

jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.

Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Miroslav Šlégl
manažer veřejných zakázek
Tel.: +420 542 591 127
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno


Attachments
- Vyzva k podání nabídky - podlahy hereckých učeben.pdf (923.63 KB)