Veřejná zakázka: Podlahy hereckých učeben

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 730
Systémové číslo: P19V00000012
Datum zahájení: 17.04.2019
Nabídku podat do: 06.05.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podlahy hereckých učeben
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je položení pružných borovicových podlah - jevištních podlah v hereckých učebnách 105, 201, 203, 301 a 302 na Divadelní fakultě JAMU za níže uvedených podmínek a požadavků:
a) V hereckých učebnách č. 105, 203 a 302 bude borovicová podlaha položena na křížový rošt viz Výkres skladby podlah v učebnách 105, 203 a 302, který je součástí přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.
b) V učebnách č. 201 a 301 je konstrukce stávající podlahy položena na násypu škváry smísené se stavební sutí. Z tohoto důvodu je navržena skladba podlahy s jednoduchým roštem viz Výkres skladby podlah v učebnách 201 a 301, který je součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace.
c) Požadovaný rozsah prací a dodávek je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace – Soupis prací a dodávek s výkazem výměr.
d) Další požadavky zadavatele a podmínky pro provedení díla jsou stanoveny v obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace jako její příloha 2 – Obchodní podmínky - závazné znění smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Běžný postup
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 223 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Janáčkova akademie múzických umění
 • IČO: 62156462
 • Poštovní adresa:
  Beethovenova 650/2
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jamu.cz) nebo b) v listinné podobě do sídla zadavatele: JAMU, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky