Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce hromosvodu v objektu Komenského náměstí 609/6, Brno
Odesílatel Miroslav Šlégl
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2019 13:12:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení,

jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.

Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Miroslav Šlégl
manažer veřejných zakázek
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno


Přílohy
- ZD_Vyzva_Rekonstrukce_hromosvodu_HF.pdf (401.36 KB)