Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Upgrade bezpečnostního systému C4
Odesílatel Helena Korábová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2020 12:57:37
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/2495/2020/7410/Rek-5
ID ve SpSl 17359
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Upgrade bezpečnostního systému C4". Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Helena Korábová
Technické a investiční oddělení
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno