Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Informační a komunikační technologie
Odesílatel Helena Korábová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2020 10:28:54
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/2470/2020/7382/Rek-12
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
zadavatel výše uvedené veřejné zakázky změnil zadávací dokumentaci a současně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 07. 09. 2020 10.00 hodin - viz příloha zprávy.

S pozdravem

Helena Korábová
Technické a investiční oddělení
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno


Přílohy
- Zmena_zadavacich_podminek_1.pdf (270.38 KB)
- Priloha_1_Technicke_specifikace_zarizeni_ZMĚNA_zamek.xlsx (31.33 KB)