Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka kazet do tiskáren a kopírek
Odesílatel Alena Césarová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2020 11:09:41
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/2737/2020/7659/Rek-5
Předmět Výzva

Vážení,
jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka kazet do tiskáren a kopírek“. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Alena Césarová
Technické a investiční oddělení
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno