Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nástroje pro interpretaci - varhany
Odesílatel Luděk Vítoslavský
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2024 12:39:57
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/1721/2024/42473/Rek-7
ID ve SpSl 105929
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Obecná poznámka k vysvětlení zadávací dokumentace:
Žádáme všechny dodavatele, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podávali přes profil zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK dostupného na internetové adrese https://zakazky.jamu.cz/. Za tím účelem je nutné provést tzv. registraci dodavatele. Postup registrace je popsán v čl. III. Zadávací dokumentace – výzvy k podání nabídky.


Přílohy
- Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 s EP.pdf (229.52 KB)