Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Pavel Míka - Faliko
IČO: 18325297
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 784 826,27 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 949 639,79 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 31.05.2019