Veřejná zakázka: JAMU - Rozšíření stávající datové sítě v objektu Hudební fakulty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 435
Systémové číslo: P15V00000030
Počátek běhu lhůt: 16.06.2015
Nabídku podat do: 23.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JAMU - Rozšíření stávající datové sítě v objektu Hudební fakulty
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávající datové sítě v objektu Hudební fakulty, Komenského nám. 609/6, 662 15 Brno.
Podrobná specifikace a požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v soupisu prací a dodávek – výkazu výměr – v příloze č. 1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Běžný postup
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 180 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • IČO: 62156462
 • Poštovní adresa:
  Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jamu.cz) nebo
b) v listinné podobě na adrese zadavatele.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky