Public contract: Podlahy hereckých učeben

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 730
System number: P19V00000012
Date of commence: 17.04.2019
Tender submit to: 06.05.2019 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Podlahy hereckých učeben
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je položení pružných borovicových podlah - jevištních podlah v hereckých učebnách 105, 201, 203, 301 a 302 na Divadelní fakultě JAMU za níže uvedených podmínek a požadavků:
a) V hereckých učebnách č. 105, 203 a 302 bude borovicová podlaha položena na křížový rošt viz Výkres skladby podlah v učebnách 105, 203 a 302, který je součástí přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.
b) V učebnách č. 201 a 301 je konstrukce stávající podlahy položena na násypu škváry smísené se stavební sutí. Z tohoto důvodu je navržena skladba podlahy s jednoduchým roštem viz Výkres skladby podlah v učebnách 201 a 301, který je součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace.
c) Požadovaný rozsah prací a dodávek je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace – Soupis prací a dodávek s výkazem výměr.
d) Další požadavky zadavatele a podmínky pro provedení díla jsou stanoveny v obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace jako její příloha 2 – Obchodní podmínky - závazné znění smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Běžný postup
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 223 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Janáčkova akademie múzických umění
 • CRN: 62156462
 • Postal address:
  Beethovenova 650/2
  60200 Brno
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60055243

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
a) elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jamu.cz) nebo b) v listinné podobě do sídla zadavatele: JAMU, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance