Procurement documents

Procurement procedure: Podlahy hereckých učeben

Document information

Name: Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení základní a profesní způsobilost
Description:

Actual file version

File name: Dokument MS Word Priloha_5_Vzor_cestneho prohlaseni_zakl. a prof. zpusobilosti.docx
Size: 82.03 KB
Actual file version: 17.04.2019 15:14:05
MD5 hash: 53c30db4587d8bbbdbab550cd3fffcb6
SHA256 hash: 2d0d3d888b226c648a5a6a83874ae4f8d26dafd7cc43adf36129f34d7a10f64f

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 17.04.2019 15:14:05 Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení základní a profesní způsobilost procurement documents - Priloha_5_Vzor_cestn eho prohlaseni_zakl. a prof. zpusobilosti.docx 82.03 KB